"Moją uwagę zwrócił koleś trzymający kartkę z napisem "Szybkie wojny". Dowcip zrozumiałem dopiero po chwili, gdy spostrzegłem, że inni naganiacze trzymają tabliczki "Wolne pokoje"."
Obywatel, który się zawiesił - Rafał Kosik

Rafał Kosik "Obywatel, który się zawiesił" opowiadanie "Skrytogrzesznicy"